CG素材 / 达芬奇模板

达芬奇预设|500组缓入缓出文字标题字幕动画模板-Text Presets for DaVinci Resolve

CG资源 · 7月15日 · 2021年 · · · 39次已读
达芬奇预设|500组缓入缓出文字标题字幕动画模板-Text Presets for DaVinci Resolve
资源:免费
  资源名称Text Presets for DaVinci Resolve
  应用平台达芬奇17或者更高
  大小66MB
  最近更新2021年07月15日

  500组缓入缓出文字标题字幕动画-Text Presets for DaVinci Resolve达芬奇预设模板

  DaVinci Resolve 的动态文本预设包含 500 多个现成的模板,可帮助您制作专业级别的独特视频。包含擦拭、拉伸、缩放、旋转、淡入淡出、反弹和更多类别。

  达芬奇预设|500组缓入缓出文字标题字幕动画模板-Text Presets for DaVinci Resolve插图

  模板介绍:

  • 版 本:达芬奇17或者更高版本,支持中文版/英文版达芬奇
  • 分辨率:不限制
  • 插 件:不需要第三方插件
  • 大 小:66MB
  • 教 程:视频教程
  • 音 乐:不包含背景音乐

  包含500+旋转大小位移等风格缓入缓出文字动画,文字、大小、字体、位置、颜色等基本参数都可以修改

  官网地址:https://videohive.net/item/text-presets-for-davinci-resolve/32562489

  图片展示:

  Text Presets for DaVinci Resolve - 4Text Presets for DaVinci Resolve - 5Text Presets for DaVinci Resolve - 6Text Presets for DaVinci Resolve - 7Text Presets for DaVinci Resolve - 8比例尺
  Text Presets for DaVinci Resolve - 9Text Presets for DaVinci Resolve - 10Text Presets for DaVinci Resolve - 11Text Presets for DaVinci Resolve - 12Text Presets for DaVinci Resolve - 13Text Presets for DaVinci Resolve - 14Text Presets for DaVinci Resolve - 15Text Presets for DaVinci Resolve - 16Text Presets for DaVinci Resolve - 17Text Presets for DaVinci Resolve - 18Text Presets for DaVinci Resolve - 19Text Presets for DaVinci Resolve - 20

  褪色
  Text Presets for DaVinci Resolve - 21Text Presets for DaVinci Resolve - 22Text Presets for DaVinci Resolve - 23Text Presets for DaVinci Resolve - 24Text Presets for DaVinci Resolve - 25Text Presets for DaVinci Resolve - 26Text Presets for DaVinci Resolve - 27Text Presets for DaVinci Resolve - 28

  向上标度
  Text Presets for DaVinci Resolve - 29Text Presets for DaVinci Resolve - 30Text Presets for DaVinci Resolve - 31Text Presets for DaVinci Resolve - 32Text Presets for DaVinci Resolve - 33Text Presets for DaVinci Resolve - 34Text Presets for DaVinci Resolve - 35Text Presets for DaVinci Resolve - 36

  褪色旋转
  Text Presets for DaVinci Resolve - 37Text Presets for DaVinci Resolve - 38Text Presets for DaVinci Resolve - 39Text Presets for DaVinci Resolve - 40Text Presets for DaVinci Resolve - 41Text Presets for DaVinci Resolve - 42Text Presets for DaVinci Resolve - 43Text Presets for DaVinci Resolve - 44Text Presets for DaVinci Resolve - 45Text Presets for DaVinci Resolve - 46

  左比例尺
  Text Presets for DaVinci Resolve - 47Text Presets for DaVinci Resolve - 48Text Presets for DaVinci Resolve - 49Text Presets for DaVinci Resolve - 50Text Presets for DaVinci Resolve - 51Text Presets for DaVinci Resolve - 52Text Presets for DaVinci Resolve - 53Text Presets for DaVinci Resolve - 54Text Presets for DaVinci Resolve - 55Text Presets for DaVinci Resolve - 56

  尺度旋转
  Text Presets for DaVinci Resolve - 57Text Presets for DaVinci Resolve - 58Text Presets for DaVinci Resolve - 59Text Presets for DaVinci Resolve - 60Text Presets for DaVinci Resolve - 61Text Presets for DaVinci Resolve - 62Text Presets for DaVinci Resolve - 63Text Presets for DaVinci Resolve - 64Text Presets for DaVinci Resolve - 65Text Presets for DaVinci Resolve - 66

  正确标度
  Text Presets for DaVinci Resolve - 67Text Presets for DaVinci Resolve - 68Text Presets for DaVinci Resolve - 69Text Presets for DaVinci Resolve - 70Text Presets for DaVinci Resolve - 71Text Presets for DaVinci Resolve - 72Text Presets for DaVinci Resolve - 73Text Presets for DaVinci Resolve - 75Text Presets for DaVinci Resolve - 76

  4K视频素材 AEPR加速渲染插件 AE插件 AE插件合集 AE模板 AE脚本 AfterCodecs Animation Studio AtomX脚本 C4D S22 C4D S23破解版 C4D插件 CG软件 DaVinci DaVinci Resolve 17.2.1 Fusion Maxon Cinema 4D S22 Maxon Cinema 4D S22破解版 Motion Factory Nucoda nucoda破解版 Premiere Pro 基础教学 PR加速渲染插件 PR插件 pr教程 PR模板 PR模板预设包 PR脚本 PR转场预设 Pr预设 PS插件 后期软件 开场片头 文字动画 文字标题 无缝转场预设 烟雾素材 特效合成软件 视频素材 调色软件 赛博朋克 达芬奇 达芬奇模板 达芬奇调色软件 音效素材

  0 条回应

   免责声明 会员协议 版权声明